Program simpozija

17:00-17:05 Svjetski dan bubrega 2021
doc. dr. sc. Mario Laganović
17:05-17:15 Pozdravna riječ
prof. dr. sc. Vili Beroš
Predsjedavajući: Karmela Altabas, Gordana Novaković, Josipa Radić
17:15-17:35 Kućne metode nadomještanja bubrežne funkcije
prof. dr. sc. Karmela Altabas
17:35-17:40 MODERN PD kampanja – uvod u peritonejsku dijalizu 21. stoljeća
Baxter Healthcare d.o.o.
17:40-18:10 Prehrana bubrežnih bolesnika – nove KDOQI smjernice 2020 za prehranu bubrežnih bolesnika i praktična primjena
doc. dr. sc. Josipa Radić i dr. sc. Eva Pavić, mag. spec., dipl. ing.
18:15-18:35 Uloga medicinske sestre/tehničara u skrbi za bubrežne bolesnike
Nenad Dakić, mag. med. techn.
18:35-19:05 Racionalizacija farmakološkog liječenja u bubrežnog bolesnika
prof. dr. sc. Ingrid Prkačin i prof. dr. sc. Robert Likić
19:05-19:10 Rasprava
Predsjedavajući: Ivana Kovačević Vojtušek, Marijana Braš
19:15-19:40 Uloga empatije u odnosu liječnika i bolesnika s kroničnom bolesti bubrega
prof. dr. sc. Marijana Braš
19:40-20:10 Holistički pristup bubrežnom bolesniku – iskustva bolesnika
Moderator: prim. dr. Ivana Kovačević Vojtušek
Panelisti: dr. Mario Ilić, dr. Branimir Vurušić, prof. Janko Andrijašević
20:10 Rasprava

 

 

Knjižica Konačni program je dostupna OVDJE.