Organizacija

Organizatori

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Hrvatska udruga medicinskih sestara, Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega