Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na online simpoziju je gratis!

Prijave za sudjelovanje na online simpoziju: https://dan-bubrega2021.conventuscredo.hr/registracija

Registracijom za simpozij omogućava se pristup stručnom programu i materijalima.

Svi registrirani sudionici dobivaju materijale te pripadajuće bodove Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.