Ostale obavijesti

Mjesto održavanja

Virtualni simpozij
https://dan-bubrega2021.conventuscredo.hr

Službeni jezik

Službeni jezik je hrvatski. Simultano prevođenje nije osigurano.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju

sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore, sudjelovanje liječnika na simpoziju će se bodovati s 5 bodova za aktivno sudjelovanje i 4 bodova za pasivno sudjelovanje.

Sukladno Pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara, sudjelovanje med. sestara i tehničara na simpoziju će se bodovati s 8 bodova za aktivno sudjelovanje i 5 bodova za pasivno sudjelovanje.